hentai porno
pornmilf
gay twinks

Parafia Św. Trójcy i MB Szkaplerznej w Ćmińsku

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie

Włoszczowa to miasto powiatowe we wschodniej części Niecki Włoszczowskiej na Wyżynie Przedborskiej. Wschodnią granicę miasta wyznacza rzeka Czarna Struga należąca do dorzecza Pilicy. Nazwa miasta pochodzi najprawdopodobniej od  staropolskiego imienia Włoszcz. Pierwszym właścicielem Włoszczowy był od 1511 r. Piotr Szafraniec z Piaskowej Skały. Na skutek zabiegów jego syna Hieronima, król Zygmunt Stary w 1539 r. nadał Włoszczowie prawa miejskie. W 1154 r. Henryk Sandomierski przekazał miejscowość o nazwie Vloszcova Joannitom z Zagości. Władający następnie miastem ród Szafrańców uczynił z Włoszczowy ośrodek kalwinizmu. Kolejnymi właścicielami Włoszczowy byli: Krezowie, Remigiusz Chełmski, Straszowie, Dąbscy, Otfinowscy, Małachowscy, Ignacy Komorowski i jako ostatni ród Niemojewskich. W 1867 r. Włoszczowa utraciła prawa miejskie. Odzyskała je ponownie dopiero w 1918 r. Na początku XVII w. w mieście zaczęli osiedlać się Żydzi, którzy w późniejszym czasie, aż do II wojny światowej, stanowili większą część mieszkańców.

Miasta nie oszczędzały pożary, epidemie i wojny. Po napadzie kozackim w 1794 r. Włoszczowa była tak zniszczona, że w niektórych opisach zaczęto ją uznawać za wieś. Warto wspomnieć, że w 1980 r. oddano tu do użytku szpital, który jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymał imię Jana Pawła II. Innym warty uwagi wydarzeniem jest strajk młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Wiśniowej, którzy w grudniu 1984 r. przez 2 tygodnie protestowali przeciwko usunięciu krzyży z sal lekcyjnych.
Obecnie Włoszczowa jest niewielkim miastem, znanym głownie z produkcji okien i wyrobów mleczarskich.

Najcenniejszą historycznie budowlą jest kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Parafia erygowana została w roku 1597. Pierwotny, drewniany kościół został odzyskany z rąk kalwinów w 1632 r., a w roku 1643 został rozebrany.

Obecnie istniejący kościół pierwotnie był kaplicą wzniesioną w 1647 r., którą w kolejnych dziesięcioleciach rozbudowano. Budowla wzniesiony został z w stylu barokowym, z kamienia i cegły, w miejscu objawienia się dzieciom włoszczowskim 27 maja 1642 r. Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Jezus i w towarzystwie św. Joachima i św. Józefa. Kościół posiada dwuprzęsłowe, zamknięte półkoliście prezbiterium, dwuprzęsłową nawę główną, szerszą od prezbiterium oraz symetryczne kaplice przy wschodnim przęśle. Na skrzyżowaniu nawy i kaplicy strop kościoła ma kształt kopuły. Na pilastrach i gzymsach znajdują się liczne rzeźby aniołów.

Centralnym miejscem i najważniejszym zabytkiem kościoła jest barokowy ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej Opiekunki Rodzin, zwanej MB Włoszczowską. Obraz nieznanego autorstwa został sprowadzony do Włoszczowy z Krakowa przez księdza Chrostkiewicza w roku 1646. Jest malowany na płótnie, a jego Uroczyste wprowadzenie go do kaplicy miało miejsce w 1646 roku. Na zasuwie cudownego obrazu znajduje się XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w towarzystwie św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, św. Elżbiety, św. Zachariasza i aniołów. W kościele znajduje się również m.in. obrazy i rzeźby św. Floriana i Pana Jezusa oraz pochodzący z XVII w. obraz św. Jana Kantego.

W listopadzie 2006 r. bp Kazimierz Ryczan, przy poparciu biskupów polskich i Konferencji Episkopatu, wystosował do Ojca Świętego Benedykta XVI prośbę o koronację obrazu. Stolica Apostolska wyraziła zgodę i 3 czerwca 2007 r. skronie Jezusa i Maryi ukoronowani papieskimi diademami, które zostały wcześniej poświęcone i pobłogosławione przez papieża Benedykta XVI.